HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA PHÙ ĐI THĂM CÀNH ĐỒNG TỎI XÃ GIA PHÙ